Vorige

4 jaar precissieproeftuin: technologie toegankelijker

Vier jaar Nationale Proeftuin Precissie Landbouw (NPPL) heeft het invoeren van precisietechnologie toegankelijker en makkelijker gemaakt voor de deelnemers. Maar van een echte olievlekwerking is nog geen sprake. Dat zijn de resultaten van vier jaar NPPL, zo blijkt uit een evaluatie door Wageningen Environmental Research.

De evaluatie toont dat NPPL impact heeft gehad. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke, economische en ecologische impact.

De maatschappelijke impact gaat over tijdsinvulling, gemak voor de boer en omgang met data. Voor de deelnemende boeren betekende het NPPL-project dat precisietechnologie toegankelijker en gemakkelijker is. Omgaan met grote hoeveelheid data vereist wel een nieuwe manier van werken. Dit zorgt soms voor onzekerheid en angst om met precisielandbouw te beginnen.

Voor de economische impact geldt dat het lastig is om het economisch rendement van precisielandbouw concreet vast te stellen. Het lukt nog niet om op bedrijfsniveau een goede businesscase te maken voor precisielandbouwtoepassingen in verband met hoge investeringen. Dit speelt vooral voor kleinere bedrijven een rol.

De ecologische impact is het voordeel van precisielandbouw voor het milieu ten opzichte van gangbare landbouw zonder precisieapparatuur. Dit kan zijn op het gebied van bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit of luchtkwaliteit. Alle voor deze evaluatie geïnterviewden zien potentieel een grote meerwaarde, maar het is moeilijk om die concreet te duiden.

Uit de resultaten is wel gebleken dat bij variabel spuiten gemiddeld 20 tot 30% op gewasbeschermingsmiddelen kan worden bespaard. Dit is een gemiddelde en het werkelijke percentage loopt sterk uiteen tussen de bedrijven. Voor meststoffen is de besparing lager, hoewel mest wel nauwkeuriger wordt toegediend. Dit zou uitspoeling verminderen.

Belemmeringen

Uit de evaluatie blijkt dat een deel van de belemmeringen die in 2017 zijn genoemd voor het omarmen van de precisielandbouw nog steeds een rol spelen, alhoewel de accenten hier en daar wat zijn verlegd. Het blijft nog steeds een serieuze hindernis om verschillende merken en technologieën naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Ook kan voor veel kleine tot middelgrote bedrijven de investering in precisielandbouw niet uit. Als de technologie meer verkocht wordt en goedkoper wordt, kan dit verschuiven. Daarnaast is het beheer van data nog steeds een knelpunt.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster