Vorige

Aantal bedreigde soorten stijgt, gemiddeld niveau van dreiging neemt af

Beeld
Shutterstock

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten in Nederland is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving, het samenwerkingsverband van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en Wageningen University & Research.

Het aantal bedreigde soorten is een indicator voor hoe de natuur ervoor staat. Bijna 40% van alle beschouwde soorten is in de jaren 90 van de vorige eeuw op de Rode Lijst geplaatst. Veranderingen in Rode Lijst-status zijn niet in elke soortgroep hetzelfde. Vooral hogere planten, libellen en zoogdieren zijn gemiddeld minder bedreigd sinds 1995, al heeft in recente jaren een aantal libellensoorten een ernstiger bedreigde status gekregen.

Ook zijn een aantal plantensoorten de laatste jaren afgenomen in verspreidingsgebied, met een negatieve verandering in Rode Lijst-status tot gevolg. De overige soortgroepen kennen ten opzichte van 1995 geen herstel, al is het aantal dagvlinders met een bedreigde status sinds 2005 wel afgenomen, en is de gemiddelde bedreiging van dagvlinders, amfibieën en reptielen iets lager.

Aantal soorten verbeterd

Van de bedreigde soorten is na 2005 een aantal soorten ernstiger bedreigd geraakt, maar er zijn meer die vooruitgingen. Van de ‘kwetsbare’ en ‘gevoelige’ soorten zijn er 40 die verbeterden en 36 die verslechterden. Elf soorten die ‘ernstig bedreigd’ of ‘bedreigd’ waren in 2005 zijn in de periode tot en met 2021 verder verslechterd, maar 50 soorten met deze classificaties zijn juist verbeterd.

Juist de meest bedreigde soorten zijn er dus wat op vooruitgegaan. Na 2005 zijn er 12 soorten teruggekomen terwijl er 5 zijn verdwenen. De afgelopen drie decennia is veel beleid gevoerd om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Niet alleen zijn op grote schaal emissies van milieubelastende stoffen teruggedrongen, maar ook zijn veel gebieden op de schop genomen om natuurwaarden te herstellen.

Beschermde natuur

Het areaal beschermde natuur is gegroeid, en milieu- en watercondities zijn verbeterd. Deze verbeteringen zullen eraan hebben bijgedragen dat een aantal soorten in Nederland is teruggekeerd.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster