Vorige

Best gelezen berichten 2022: Floriade, bomen en invasieve exoten

Tekst
Beeld
Shutterstock

Traditioneel kijken we in de laatste week van het jaar even terug om te zien welke berichten het best gelezen werden. Dit jaar springen drie thema’s er uit: Floriade, bomen en invasieve exoten.

Hoewel de Floriade in Almere moeite had om bezoekers te trekken, werden de berichten over de tuinbouwtentoonstelling wél goed bezocht. Ook berichten over invasieve exoten, en dan met name over duizendknoop, werden dit jaar erg goed gelezen. Last but not least staan ook artikelen over bomen in de belangstelling, en dan vooral in relatie tot klimaatverandering. Veel plezier met deze top tien.

1. Vier nieuwe planten op exotenlijst

Beste gelezen bericht van 2022 is een artikel over een uitbreiding van de zogeheten Unielijst. Hierop staan alle planten en dieren die binnen de EU niet mogen worden verhandeld en die landen verplicht moeten bestrijden. Nieuwkomers op de lijst zijn Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii), boomwurger (Celastrus orbiculatus) en watersla (Pistia stratiotes).

Pistia stratiotes staat sinds augustus dit jaar op de Unielijst. Voor deze waterplant geldt echter een overganstermijn van twee jaar.

2. Floriade: hoe staat het expoterrein er bij na één maand?

Het verhaal van de afgelopen Floriade is bekend. Na een chaotische voorbereiding en een valse start bij de opening kwam het niet meer goed met de bezoekerscijfers. Als vakblad laveerden we tussen enerzijds de negatieve kritiek op de tentoonstelling, en anderzijds de vakinhoudelijk interessante inzendingen. Een (mooi) plaatje zegt daarbij meer dan duizend woorden…

Na een kale start lag het tentoonstellingsterrein er in mei kleurig bij en stond er veel in bloei. Aan het einde van de Floriade was er ook nog veel te genieten.

3. Jonge bomen in leven houden kost steeds meer moeite

Dit jaar beleefden we opnieuw een extreem droge zomer. De vraag die daarbij opkwam, is of je (jonge) bomen heel veel water moet geven, oftewel moet pamperen, of dat je ze daardoor teveel verwent. In de praktijk blijkt dat bomen in het veranderend klimaat het vaak niet redden als ze niet regelmatig water krijgen. Veel gemeenten maken daarbij gebruik van vochtmeters die een seintje geven als de boom water nodig heeft.

Moet je bomen nou wel of niet regelmatig water geven, met name in droge periodes? De meningen hierover zijn verdeeld.

4. ECHA: ‘Glyfosaat niet kankerverwekkend’

Het blijft de gemoederen bezighouden. Is glyfosaat nou wel of niet kankerverwekkend? Eerder werden in de VS al miljoenen uitgekeerd aan tuinders die claimden ziek te zijn geworden door gebruik van glyfosaat. Maar de het Europese agentschap voor chemie, ECHA, bepaalde in mei van dit jaar opeens dat op basis van bestaand onderzoek niet kan worden geconcludeerd dat glyfosaat kankerverwekkend is. Wordt vervolgd…

Glyfosaat blijft de gemoederen bezig houden, en dan vooral de vraag hoe schadelijk dit onkruidbestrijdingsmiddel nou echt is.

5. Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen aangepast

De duizendknoop is een beetje voor Tuin en Landschap wat Queen is voor de Top 2000: je kunt er niet omheen en aan het einde staat altijd Bohemian Rapsody op één. Naast de uitbreiding van de Unielijst vanaf 2 augustus met Afghaanse duizendknoop, gold per 1 januari al een nationaal handelsverbod voor Aziatische duizendknopen. Naar aanleiding hiervan is het landelijk protocol aangepast.

Japanse duizendknoop
Het landelijk protocol voor het omgaan met Japanse duizendknoop is dit jaar aangepast naar aanleiding van het nationaal handelsverbod.

6. Wat is Sudden branch drop?

Je zou het af kunnen doen als ‘komkommernieuws’. Maar feit is dat iedere zomer berichten in (sociale) media verschijnen over spontaan afbrekende takken van bomen. Ook dit jaar was het weer raak. Omdat een zware tak voor aanzienlijk letsel kan zorgen, is het onderwerp toch serieus genoeg om er nog eens een artikel aan te wijden. Helaas kon ook deze keer geen uitsluitsel worden gegeven over de oorzaak van het fenomeen.

Iedere zomer zien we voorbeelden van spontane takbreuk bij verschillende bomen, zoals bij deze smalbladige es in Dordrecht.

7. Zintuigentuin Lips wint gouden medaille, zilver voor Wilde Weelde

Zoals gezegd was er, ondanks de vele kritiek en het wegblijvende publiek, veel te zien en beleven op de Floriade in Almere, met name voor het vakpubliek. Zoals de opening van de tentoonstelling veel te wensen over liet, zo was de afsluiting ook geen vrolijke bedoening. Gelukkig waren er wel prijzen te vergeven voor inzendingen van vakgenoten, waarbij de tuin van Lips er met het goud vandoor ging. Publiekslieveling Wilde Weelde won zilver.

Er was weinig goed nieuws te melden bij de sluiting van de Floriade. Positieve uitzondering was de winst van goud door Lips Groen met hun zintuigentuin.

8. Koning opent zevende editie van de Floriade

Nogmaals, aan ons heeft het niet gelegen. Net als andere vakmedia schreven we vaak en veel over de Floriade, zowel in aanloop er naartoe als tijdens de opening. Volgens de directie van de Floriade was het floppen van de tuinbouwtentoonstelling echter de schuld van de (lokale) pers die van meet af aan negatief berichtte over de expositie waardoor het publiek niet enthousiast is geworden. Shoot the messenger…

Bij de opening lag het park er nog kaal bij en diverse paviljoens waren nog niet klaar. De valse start deed verder afbreuk aan het toch al niet beste imago van de Floriade in Almere.

9. ProRail onderzoekt aanpak Japanse duizendknoop langs het spoor

Daar is-ie weer, voor de derde keer in deze lijst, de duizendknoop. Deze keer duikt de dekselse plant op langs het spoor waar gebruik van chemische middelen wordt afgebouwd. Wat is dan de meest effectieve bestrijdingsmethode? Daar zijn de betrokkenen het nog niet over eens. Proeven in het veld wijzen naar bestrijding met vloeibare stikstof als meest effectief, maar er moet de komende jaren nog meer onderzoek worden gedaan.

ProRail onderzoek Japanse Duizendknoop
Langs een spoortalud in Utrecht zijn zes proefvakken uitgezet om te experimenteren met verschillende bestrijdingsmethodes.

10. Boomkeuze ingewikkelder door nieuwe problemen en nieuwe doelen

Terwijl het aantal redenen om bomen te planten alleen maar toeneemt, nemen in de praktijk de beperking ook toe. Enerzijds beperkingen zoals ziekten en plagen bij bepaalde soorten, anderzijds beperkingen qua locatie. En, oh ja, het klimaat verandert ook, wat de keuze voor de soort boom nog belangrijker maakt. Allerbelangrijkst is echter volgens dendroloog Jaap Smit: groeiplaats, groeiplaats, groeiplaats.

Alnus spaethii ‘Spaeth’ is in veel opzichten een ideale straatboom en is droogtebestendig. De soort leidt echter vaak tot bewonersklachten. De keuze voor de juiste boom is de laatste jaren steeds lastiger geworden.

Beste wensen

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2022. De redactie van Tuin en Landschap wenst alle lezers een fijne jaarwisseling en alle goeds in zakelijk en persoonlijk opzicht voor 2023!

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster