Vorige

€200.000 subsidie beschikbaar voor natuur in de stad

Beeld
Shutterstock

Vanaf 15 augustus tot en met 15 september en van 16 september tot en met 15 oktober 2022 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidie Natuur in de stad. De subsidie is beschikbaar voor particulieren en overheden die zich willen inzetten om het leefgebied van icoonsoorten in stedelijk gebied te verbeteren. In totaal is er €200.000 beschikbaar.

In de provincie Zuid-Holland zijn veertig icoonsoorten. Dit zijn dier- en plantensoorten die kenmerkend zijn voor de natuur in de provincie. Als het leefgebied van deze soorten op orde is, dan is dat volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een graadmeter voor de Zuid-Hollandse natuur. Ook veel andere dier- en plantsoorten hebben profijt van de maatregelen die worden genomen voor de icoonsoorten.

Subsidie aanvragen

De hoogte van de subsidie is 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000 voor natuurlijke personen of rechtspersonen en €25.000 voor publieke rechtspersonen, als gemeenten. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten die het leefgebied van de icoonsoorten en Vogel- en Habitatrichtlijn soorten (VHR) verbeteren.

De subsidie aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het leefgebied van de icoonsoorten of VHR-soorten in stedelijk gebied.
  • Het aantal VHR-soorten dan meeprofiteert van de activiteit.
  • De mate waarin de activiteit realistisch, efficiënt en/of doelgericht is.
  • De mate waarin de effectiviteit van de activiteit wordt gemonitord met betrekking tot de doelsoort.
  • De mate waarin de activiteit wordt geïntegreerd op de planlocatie.
  • De mate waarin voorzien wordt in het meerjarig beheer van de activiteit.

Het is de bedoeling dat de activiteit zo snel mogelijk na de subsidieverlening start, met een uiterste datum van 1 juli 2023. Meer informatie over het aanvragen van de subsidie en de betreffende regelgeving zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster