Vorige

EU stelt extra voorwaarden aan verlenging toelating glyfosaat

De Europese Commissie heeft aangekondigd een positieve beslissing te zullen nemen op het huidige verlengingsvoorstel voor de toelating van glyfosaat. Wel gaat zij een aantal extra voorwaarden stellen aan de verlenging, zo liet minister Adema deze week weten in een brief aan de Tweede Kamer.

In het voorstel voor de verlenging van de Europese toelating van de werkzame stof glyfosaat zijn verschillende voorwaarden en aandachtspunten opgenomen waar lidstaten rekening mee moeten
houden bij de (her)beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat.

  • In het voorstel is opgenomen dat toepassingen voor de afrijping van gewassen niet toelaatbaar zijn. In Nederland zijn dergelijke toepassingen al sinds de vorige herbeoordeling niet meer toegelaten.
  • Het voorstel van de EC bevat een maximumgehalte voor een specifieke onzuiverheid die in glyfosaathoudende middelen kan voorkomen. Lidstaten dienen deze alleen middelen toe te laten indien deze verontreiniging onder de veilige grenswaarde blijft.
  • Lidstaten dienen bij middelaanvragen, indien relevant voor de toepassing, aanvullende data op te vragen over een specifiek afbraakproduct (AMPA) zodat een open punt op dit vlak kan worden gesloten. EFSA heeft reeds geconcludeerd dat dergelijke residuen niet tot een risico voor consumenten zullen leiden.
  • Lidstaten dienen bij middelaanvragen de mogelijke effecten op waterplanten die boven het wateroppervlak uitsteken en direct in aanraking komen met spuitnevel te beoordelen. Waar nodig dienen extra maatregelen te worden voorgeschreven, zoals bufferzones of technieken om verwaaiing van de spuitnevel te verminderen (driftreducerende maatregelen). Hiermee worden onaanvaardbare effecten op waterplanten voorkomen.
  • De EC heeft de risico’s voor kleine plantenetende zoogdieren (zoals muizen) aangemerkt als bijzonder aandachtspunt bij de middelbeoordeling. Lidstaten kunnen aanvullende data vragen, risicoverminderende maatregelen nemen of toepassingen afwijzen. De EC heeft tevens maximale doseringen opgenomen. Hiervan kan worden afgeweken als uit een risicobeoordeling blijkt dat een toepassing veilig is voor dit soort zoogdieren.
  • De EC heeft verder als bijzondere aandachtspunten de bescherming van grondwater, oppervlaktewater, drinkwater, niet-doelwit planten en de beoordeling van niet professionele gebruiken benoemd. Dit zijn standaardonderdelen van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Herijken toetsingscriteria

De Kamer had de minister ook gevraagd of hij naar aanleiding van de laatste discussies over glyfosaat zich gaat inzetten voor ’een intelligente oplossing waarin de wetenschap leidend is bij het herijken van de EFSA-toelatingscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen.’

De minister heeft daarop in de brief laten weten dat toetsingscriteria al worden vastgesteld op basis van de laatste stand van wetenschappelijke kennis. ’Nederland levert hier altijd een actieve bijdrage aan en zal dat ook, in het geval van de ontwikkeling van een specifiek toetsingskader voor neurodegeneratieve effecten, blijven doen’, aldus Adema.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster