Vorige

Europese subsidie voor grootschalige aanpak exotische waterplanten

Beeld
Shutterstock

Europa heeft een subsidie van €4,3 miljoen toegekend in de strijd tegen exotische waterplanten in de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben in Overijssel. Dit betekent dat de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Steenwijkerland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met dit geld de invasieve exoten grootschalig kunnen aanpakken om de biodiversiteit te herstellen.

Sinds 2019 zijn er bij monitoring in De Wieden en Weerribben veel groeiplaatsen van invasieve exotische waterplanten aangetroffen, met name de Amerikaanse waterwaaier en het ongelijkbladig vederkruid. Deze snelgroeiende planten bedreigen inheemse soorten zoals kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden, die tot beschermde habitattypen behoren. Bovendien groeien de watergangen dicht door deze exoten, wat recreanten in het gebied hindert.

Het bestrijden van deze invasieve exoten is volgens de Omgevingswet een verplichte taak van de provincie.

Ongelijkbladig vederkruid.

Behoud natuur

Maurits von Martels, gedeputeerde landbouw en natuur: „De strijd tegen invasieve waterplanten is van groot belang voor het behoud van de natuur in de Natura 200-gebieden De Wieden en Weerribben. Dankzij de Europese bijdrage van ruim vier miljoen euro en de samenwerking met onze partners kunnen we effectieve maatregelen nemen om deze invasieve exoten aan te pakken.”

Gezamenlijke aanpak

De vijf partijen hebben gezamenlijk met Europa de afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Dit project betekent dat vijf jaar lang intensief beheer met speciaal materieel nodig is. Jaarlijks worden er twee harkrondes uitgevoerd, aangevuld met handmatige verwijdering om de exotische waterplanten effectief te bestrijden.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster