Vorige

Extra budget voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Beeld
De Boomkwekerij

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) heeft ruimte voor nieuwe aanvragen. Tot eind 2023 is hiervoor circa 10 miljoen euro extra beschikbaar. Agrarische ondernemers die de omschakeling naar duurzaam willen maken, kunnen hun aanvragen vanaf nu weer indienen.

De afgelopen twee jaar konden agrarische ondernemers met plannen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen terecht bij de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw  (IDL) voor een financiering. In de periode tot mei 2023 hebben 40 agrarische bedrijven financiering gekregen vanuit dit fonds.

Investeringen moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen. Substantiële beperking van stikstofuitstoot is één van de vereisten. Vanwege het grote succes van het Investeringsfonds heeft het ministerie van LNV een aanvullend bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragers. Later volgt naar alle waarschijnlijkheid een structureel Investeringsfonds om de transitie in de landbouw verder te ondersteunen.

Duurzaamheidsdoelen

Om in aanmerking te komen voor een lening uit het IDL moeten de agrarische ondernemers scoren op een aantal duurzaamheidsdoelen. Het belangrijkste en verplichte doel is daling van stikstofemissie. Daarnaast zijn er nog zeven andere duurzaamheidsdoelen, zoals vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, verbetering diergezondheid en -welzijn, een toename op het gebied van biodiversiteit en verbetering van de bodem.

De plannen moeten een structurele verbetering opleveren voor minimaal vijf van de doelen en er mag geen achteruitgang plaatsvinden op de overige doelen. Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, beoordeelt alle aanvragen op duurzaamheid. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering, dus niet alleen om bijvoorbeeld technische oplossingen voor minder uitstoot.

Cofinanciering

Plannen die zijn goedgekeurd door de beoordellingscommissie worden vervolgens op hun financiële duurzaamheid beoordeeld door het Nationaal Groenfonds, dat de IDL-leningen verstrekt. Het leningdeel vanuit het IDL van maximaal 400.000 euro wordt aangeboden onder gunstige leningvoorwaarden. Zo betalen ondernemers een lage rente (1%) en hoeven zij de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er altijd sprake zijn van cofinanciering.

Investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc. Door een substantieel deel van de lening onder gunstige voorwaarden vanuit het IDL te verstrekken wordt het voor ondernemers aantrekkelijk gemaakt om de dikwijls kostbare en langjarige duurzame investeringen in hun bedrijf te starten.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster