Vorige

Friesland brengt kansen voor bosaanplant in kaart

Tekst
Beeld
Provincie Friesland

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben in een bomen- en bossenstrategie de kansen voor extra aanplant in de provincie in kaart gebracht. Het Friese document is een aanvulling op de landelijke bossenstrategie.

In de strategie staat aangegeven welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor extra bomen, boomwallen en bossen. Ook uitbreiding van natte natuurgebieden is er onderdeel van. Zo draagt de provincie bij aan de landelijke en Europese opgave om meer CO2 vast te leggen. Het doel daarvan is de effecten van klimaatverandering te verminderen en natuur en landschap te versterken.

Aansluiten op bestaand landschap

Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande biotopen en landschappen. Dus meer bomen in bomenrijke gebieden en meer natte natuur in natte gebieden. Daarbij is het van belang dat de bodemgesteldheid en de waterhuishouding geschikt zijn voor de aanleg van bos of natte natuur.

Het Friese document is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, die uitgaat van 10% extra CO2-vastlegging in 2030. Er staat niet in waar het nieuwe groen precies komt. De concrete plannen komen voort uit bestaande programma’s en projecten. Denk aan het programma biodiversiteit of aan gebiedsontwikkelingsprojecten.

Agroforestry

De bosuitbreiding wordt voor een deel gezocht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder gaat het om:

  • Aanplant als oppepper voor bestaande bossen of landschapselementen (zoals boomwallen)
  • Aanplant in dorpen en steden, op bedrijventerreinen en langs wegen en dergelijke
  • Aanplant voor voedselbos en ‘agroforestry’ (commerciële bosbouw)
  • Uitbreiding natte natuur buiten NNN (zoals kwelders en moeras)

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster