Vorige

Groenkeur: basiseisen op gebied van duurzaamheid voor deelnemers

Beeld
RIjksoverheid

Stichting Groenkeur gaat vanaf 1 januari 2023 basiseisen stellen op gebied van duurzaamheid aan alle deelnemers. Omdat de belangrijkste opdrachtgevers bij overheden zitten, wordt aansluiting gezocht bij de duurzaamheidsthema’s uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 van de Rijksoverheid.

Het College van Deskundigen van Groenkeur stemde onlangs in met de hoofdlijnen voor duurzaam ondernemen. Voor de herziening per 1 januari 2023 richt Groenkeur zich op de basiseisen op het gebied van duurzaamheid, die voor alle deelnemers gaan gelden als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Voldoen aan eisen en verwachtingen

„Kwaliteit in de ruimste zin van het woord betekent: het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant (al dan niet uitgesproken) én voldoen aan wetgeving. Vanwege het beleid van de overheid voor onder meer klimaat, milieu en circulair werken, kan duurzaam ondernemen niet los worden gezien van kwaliteit.”

Omdat de belangrijkste opdrachtgevers bij de gemeenten en andere overheden zitten, sluit Groenkeur voor de invulling van het onderwerp duurzaam ondernemen aan bij de thema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De basiseisen hebben vooral betrekking op de eigen bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen

De beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening worden volgens de huidige planning per 1 januari 2023 herzien. De herziening staat dan vooral in het teken van het opnemen van eisen voor duurzaam ondernemen. Voor de herziening in 2025/2026 wordt gekeken of ook eisen gaan gelden voor de uitvoering van projecten.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster