Vorige

Haalbaarheidsstudie over zonne-energie op waterbassins gereed

Beeld
Hans Neefjes

Met vier pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling van drijvende zonnepanelen op waterbassins bij tuinders. De haalbaarheidsstudie is gereed. Drijvende zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES).

De haalbaarheidsstudie is onderdeel van de ‘Versnellingsaanpak zonne-energie op waterbassins’. In de eerste fase van deze aanpak zijn aan de hand van vier pilotprojecten in de energieregio RES Rotterdam Den Haag belangrijke inzichten opgedaan over de financiële, technische en juridische haalbaarheid van de projecten. Deze inzichten zijn nu gepubliceerd als haalbaarheidsstudie. Een van de pilots is de installatie bij orchideeënkweker Walter Grootscholten in De Lier. Hij heeft sinds kort 432 zonnepanelen op zijn waterbassin liggen.

Bij kweker Walter Grootscholten in De Lier liggen sinds kort 432 zonnepanelen op zijn waterbassin. Het is een van de vier pilotprojecten van een haalbaarheidsstudie over deze vorm van energie opwekken in de energieregio RES Rotterdam Den Haag

Vier belangrijkste inzichten

Centraal in de haalbaarheidsstudie stond de vraag welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de opschaling van drijvende zonnepanelen op waterbassins. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van zonne-energie op waterbassins. Deze verschillen wel per locatie. De belangrijkste factoren zijn: 

  •  Recentelijk vernieuwd folie van het waterbassin: als het folie recentelijk vernieuwd is kunnen de zonnepanelen 15 tot 25 jaar blijven liggen.
  •     Waterbassin in de nabijheid van de hoofdaansluiting: de bekabeling die nodig is tot aan de hoofdaansluiting is relatief duur. Een afstand van maximaal 150 meter is wenselijk.
  •     Onbenutte capaciteit op de hoofdaansluiting: veel tuinders hebben een grotere aansluiting dan ze in de praktijk gebruiken. Deze kan gebruikt worden voor opgewekte zonne-energie.
  •     Middelgrote tot grote waterbassins: een drijvend systeem is ongeveer 30% tot 50% duurder dan zon op dak. Daarom is een waterbassin groter dan 2.000 m2 wenselijk om de meerkosten terug te kunnen verdienen.

Met het inzicht in bovenstaande factoren is in beeld te brengen waar de meest kansrijke locaties zich bevinden en waar we snel kan worden opgeschaald. Voor locaties die positief scoren op bovenstaande factoren zijn drijvende zonnepanelen financieel aantrekkelijk.  

Samenwerken om te versnellen

Het startschot voor de Versnellingsaanpak werd gegeven op 11 maart 2022. Gemeenten Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Brielle en Westvoorne (inmiddels Voorne-aan-Zee) hebben samen met Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland het initiatief genomen om invulling te geven aan ambities uit de RES Rotterdam Den Haag en het Energie Akkoord Greenport West-Holland. De Versnellingsaanpak moet leiden tot 89 GWh zonne-energie op waterbassins in 2030 en draagt daarmee bij aan de totale ambitie van 2,8 – 3,2 TWh duurzame energie in de RES regio. 

Lokaal eigendom

Tuinders kunnen hun waterbassin ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie. Dit helpt bij aan het waarmaken van 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. Dit past bij de afspraken uit het Klimaatakkoord en draagt bij aan de doelstellingen van de RES. Leden van een lokale energiecoöperatie kunnen hierdoor investeren in duurzame energie en ervan profiteren. Een win-win situatie. 

Start van de opschalingsfase

De Versnellingsaanpak gaat nu naar fase 2; de opschaling naar tien investeringsbeslissingen voor projecten in 2023. Fase 3 is de uitrol van zonne-energie op waterbassins waarbij in de periode 2024-2030 ongeveer driehonderd projecten gerealiseerd moeten worden in de regio. Dat is een grote opgave, valt te lezen op de website van de RES Rotterdam Den Haag, maar betrokken partijen gaan daar samen aan werken om het te realiseren.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster