Vorige

Hogescholen bundelen krachten in Lectorenplatform Biodiversiteit

Beeld
Shutterstock

Lectoren van vijf hogescholen starten in september met een platform waarop ze hun krachten bundelen op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit. Centraal staat het vertalen van kennisvragen naar de praktijk.

De biologische diversiteit gaat hard achteruit. In Nederland hebben we inmiddels nog maar zo’n 15% over van onze oorspronkelijke planten- en diersoorten. Biodiversiteit is echter van vitaal belang, niet alleen voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen maar ook voor veilige en duurzame voedselproductie en klimaatbestendig landschappen.

Uitvoering versnellen

Achteruitgang van de biodiversiteit heeft dus gevolgen voor iedereen. Behoud en herstel ervan is dan ook een grote en urgente opgave in Nederland. In Nederland is al veel kennis over biodiversiteit maar alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de uitvoering van herstelmaatregelen te versnellen.

Initiatiefnemer Margje Voeten, lector van HAS Green Academy: „Er zijn verschillende onderzoeksagenda’s die als doel hebben een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel. Maar we zien dat dit te vaak nog in de lucht blijft hangen. Doel van het lectorenplatform is om in de praktijk tot uitvoering over te gaan en daarbij vanuit verschillende kennisgebieden intensiever samen te werken om het netwerk uit te bouwen. Zo geven we een impuls aan biodiversiteitsbehoud en -herstel.”

Onderzoeksagenda’s

Het platform brengt lectoren samen die biodiversiteit vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. De kernlectoren zijn experts op gebied van monitoring, educatie, water, klimaat, bos en de stedelijke omgeving. Samen met bedrijven, overheden, en andere partijen die zich richten op biodiversiteitsherstel, maken ze een vertaalslag van kennisvragen naar praktijkvragen en creëren zo een meerwaarde op de bestaande onderzoeksagenda’s.

Lectoren van HAS green academy, Aeres Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Hall Larenstein en de Hanze Hogeschool vormen de kern van het nieuwe platform. Door thematafels op te richten, wordt het platform het komende jaar verder ontwikkeld. Het Lectorenplatform Biodiversiteit wordt ondersteund door het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Ook Naturalis en NIOO-KNAW steunen het initiatief.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster