Vorige

Miljoenennota: extra belastinginkomsten nodig door financiële tegenvallers

Tekst
Beeld
Ministerie van Financiën/Martijn Beekman

Minister Kaag van Financiën presenteerde dinsdag in de Tweede Kamer het bekende koffertje met de Miljoenennota. In de Miljoenennota 2024 geeft het kabinet invulling aan de afspraken uit de Voorjaarsnota 2023. Zo worden onder meer middelen vrijgemaakt voor de aanpak van het klimaat.

Hoewel de ontwikkeling van de staatsschuld vooralsnog beperkt blijft, vraagt de stijging van het begrotingstekort om aandacht. Dit begrotingstekort komt in 2024 naar verwachting uit op 2,9%. De staatsschuld komt uit op 47,3% van het bbp in 2024. De komende jaren loopt de schuld op, tot 52,9% in 2028. Dat is nog altijd ruim onder de Europese grenswaarde van 60%.

Wel zijn extra belastinginkomsten nodig door financiële tegenvallers op ander vlakken. Omdat het huidige systeem in box 3 minder oplevert, wordt het heffingvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd en stijgt het belastingtarief een jaar eerder naar 34%. Verder gaat de winstvrijstelling voor mkb’ers omlaag van 14 naar 12,7%. Dit maakt ook het fiscale verschil tussen werknemers en zzp’ers kleiner.

Het kabinet neemt ook maatregelen om het belastingstelsel beter en eenvoudiger te maken. Werknemers kunnen vanaf volgend jaar van hun werkgever een hogere onbelaste vergoeding voor reiskosten krijgen. Het huidige box 3-stelsel wordt verbeterd door meer vormen van vermogen te beschouwen als spaargeld.

Demissionair minister Kaag van Financiën presenteerde in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota. (Foto: Ministerie van Financiën)

Economische Zaken

Investeren in de toekomstige economie en het klimaat, zowel door de overheid als het bedrijfsleven, is noodzakelijk om Nederland leefbaar, welvarend en concurrerend te houden. Naar verwachting herstelt de economie zich in de tweede helft van 2023, waarna de groei in 2024 doorzet.

Het kabinet heeft dit voorjaar een klimaatpakket aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de begroting en het belastingplan voor 2024. Met de begroting voor 2024 stelt het kabinet voor om van het Klimaatfonds €11,8 miljard toe te kennen.

Het kabinet stelt in 2024 en 2025 opnieuw subsidie beschikbaar voor de SDE++ regeling. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Het totale budget wordt vastgesteld bij de openstelling van de regeling.

Om ondernemers te blijven stimuleren om in verduurzaming te investeren, wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers met 5 jaar – tot en met 2028 – verlengd. De EIA maakt het aantrekkelijker voor ondernemers om in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen te investeren. Het aftrekpercentage wordt 40% vanaf 1 januari 2024.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De uitkeringen stijgen in gelijke mate mee met het minimumloon, doordat de dubbele heffingskorting in de bijstand in 2024 niet wordt afgebouwd. Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt deze winter weer opengesteld, waarmee een deel van de energierekening van mensen met hoge kosten en een laag inkomen wordt vergoed.

Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen: de arbeidskorting gaat omhoog. Daarnaast werkt het kabinet verder aan de hervormingen op de arbeidsmarkt, zodat werkenden sneller een vast contract krijgen en weten waar ze aan toe zijn qua rooster en inkomen.

Het kabinet blijft het belangrijk vinden dat mensen zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan. De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast.

Gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven spelen een belangrijke rol in het begeleiden en mee laten doen van mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft structureel ruim €64 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de financiering van beschut werk. Voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven is op de begroting in 2024 een budget van ruim €63 miljoen gereserveerd.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster