Vorige

Nieuw bestuur voor Hoogheemraadschap Rijnland

Beeld
Hoogheemraadschap Rijnland

Hoogheemraadschap Rijnland heeft sinds 31 mei een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit een coalitie van zes partijen, die samen willen werken aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Een aanpak met oog voor de toekomst, dat is het uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Rijnland op peil’. De coalitiepartijen willen werken vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water. Door de veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, de grote woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, staat de basis onder druk. De partijen willen verantwoordelijkheid nemen door nu te investeren ten behoeve van de volgende generatie, zo staat in het akkoord ’Rijnland op peil’.

De coalitie wil extra geld vrijmaken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken. Daarnaast is er nóg intensievere samenwerking nodig met onze partners die net als wij de veranderende omstandigheden zien. Samenwerken betekent meer denkkracht, meer kennis en ervaring, samen goede besluiten nemen en samen een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. De coalitiepartijen stellen voor de gemeenten te informeren en adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied en duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen te formuleren.

Ver­de­ling por­te­feuil­les

De coalitie bestaat uit de BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21. Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Namens de BBB wordt Aad Straathof deze bestuursperiode verantwoordelijk voor de portefeuille Voldoende Water. Bas Knapp (VVD) heeft de portefeuilles Waterketen en Waterveiligheid, daarnaast is het thema circulaire economie toegevoegd. Hans Schouffoer (natuurterreinen) gaat aan de slag met de portefeuille Schoon en Gezond water en energie. Het CDA wordt vertegenwoordigd door Marjon Verkleij, zij gaat zich richten op de thema’s Water en bodem sturend en Organisatie en Dienstverlening. Als vijfde is Jan de Vries (agrarisch) de portefeuillehouder voor de thema’s Financiën en Assetmanagement. JA21 is de zesde coalitiepartner, maar levert geen dagelijks bestuurder (volgens de wet zijn er maximaal vijf hoogheemraden). Dijkgraaf Rogier van der Sande is verantwoordelijk voor bestuur, communicatie, erfgoed en calamiteitenbeheersing.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster