Vorige

Regering ondersteunt nieuwe derogatiebeschikking; afbouw per 2023

Tekst
Beeld
Shutterstock

De regering ondersteunt de nieuwe derogatiebeschikking van de Europese Commissie. Dat bleek tijdens een Tweede Kamerdebat hierover op donderdag 6 oktober. Het houdt in dat per 1 januari zal worden gestart met het stapsgewijs afbouwen van de mestderogatie, en volledige intrekking in 2026.

De beschikking is door de EC gebaseerd op het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN) en raakt ook kwekers. In de eerste plaats doordat er voor kwekers minder mest van veehouderijen beschikbaar komt, en de gebruiksnormen van de toegestane hoeveelheden stikstof per hectare worden verlaagd.

Bemestingsplan

Er zijn verder ook enkele bepalingen waar kwekers zich zelf aan moeten houden. Zo moet er per 2024 een bemestingsregister worden bijgehouden, en moet voorafgaand aan elk groeiseizoen een bemestingsplan overlegd kunnen worden. In lijn met het 7e APN moet hier ook de vang- en rustgewasrotatie in beschreven worden, die op zand en lössgronden verplicht wordt.

Het 7e APN zelf schrijft bovendien mestvrije bufferstroken langs waterstromen voor, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Waar deze oorspronkelijk overal 5 m breed zouden worden, geldt deze minimumbreedte nu alleen lans ecologisch gevoelige stromen. In andere gevallen geldt een minimum van 3 m, met in waterrijke gebieden een maximum van 4% van het areaal.

Overgangsjaar

Deze regelgeving is echter nog niet volledig afgerond, terwijl deze per 1 januari al ingaat en kwekers zo kort van tevoren niet meer goed hierop kunnen aanpassen. LTO Nederland pleit er dan ook voor om de regels uit te stellen en 2023 tot overgangsjaar te bestempelen.

Verder hoopt LTO Nederland dat de Tweede Kamer akkoord zal gaan met enkele moties die uitzonderingen voorstellen. Hierover wordt op dinsdag 11 oktober gestemd.

Lees meer over de gevolgen die dit volgens teeltadviseurs heeft voor kwekers via Platform Groen

Geen abonnement? Bekijk hier de mogelijkheden of bel 071-5659644

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster