Vorige

Samenwerking in regio essentieel om aan groenopgave te voldoen

Tekst
Beeld
Shutterstock

Om aan de groenopgave voor 2050 te voldoen is samenwerking op regionale schaal tussen steden en omliggende gemeenten essentieel. Dit geldt met name voor steden in de Randstad. Dat staat in het rapport Groene verstedelijking in opdracht van Staatsbosbeheer.

In het rapport, dat ook ten grondslag ligt aan het voornemen om natuurinclusief bouwen op te nemen in het Bouwbesluit, wordt gekeken naar de buitenstedelijke groenopgave tot 2050. In de studie wordt uitgegaan van 350 m2 natuur- en recreatieterrein per woning als criterium voor groen om de stad.

Om hieraan te voldoen moet met name voor steden met meer dan 150.000 inwoners de groenopgave op regionale schaal worden bekeken. Alleen een regionale aanpak kan ervoor zorgen dat huidige en toekomstige inwoners voldoende groen in hun nabijheid hebben, aldus het rapport. Een aanpak gericht op individuele steden of gemeenten, is minder effectief voor wat betreft beschikbaarheid van groen, ruimtegebruik en inzet van schaarse middelen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen naar voren. Ten eerste om de recreatieve waarde van groen mee te nemen bij de realisatie van andere doelen. Concreet betekent dit dat voorzieningen voor recreatie onderdeel moeten zijn van plannen voor bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nationale Bossenstrategie of de Europese Biodiversiteitsstrategie.

Bij de grotere steden en metropolitane gebieden is ruimte beperkt en zal er voor een andere strategie gekozen moeten worden dan bij kleinere steden met veel buitengebied. Daarnaast moet rekening gehouden worden met trends op het gebied van recreatie, sport en vrije tijd.

Zo is recreatie steeds meer routegebonden, waardoor een belangrijk deel van het groen in de vorm van blauwgroene recreatieve verbindingen gerealiseerd moet worden. Een deel van de behoefte aan groene recreatieruimte kan opgevangen worden door het verbeteren van bestaande groengebieden.

Kosten in de miljarden

Voor het onderzoek is ook gekeken naar de totale kosten voor investeringen in groen. Tot 2050 ligt dit tussen de 23 en 37 miljard euro. De jaarlijkse beheerkosten nemen daarbij toe met een bedrag tussen de 316 en 529 miljoen euro in 2050.

Voor verbetering en uitbreiding van de groenstructuur zijn bestaande financieringsbronnen ontoereikend. Om middelen vrij te maken voor realisatie en beheer van dit groen moet aansluiting worden gezocht bij opgaven als klimaatadaptatie (waterberging), natuurinclusieve landbouw, programma Natuur- en stikstofgelden, de Nationale Bossenstrategie en middelen vanuit volksgezondheid.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster