Vorige

Troonrede zonder nieuwe plannen in afwachting van verkiezingen

Tekst
Beeld
Ministerie van Financiën

Koning Willem-Alexander sprak dinsdag op Prinsjesdag de Troonrede uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daarmee opende hij het nieuwe parlementaire jaar van de Eerste en Tweede Kamer. Zoals verwacht werden geen nieuwe plannen aangekondigd.

Vanwege de verbouwing van het Binnenhof kwam de Troonrede dit jaar opnieuw vanuit de Koninklijke Schouwburg. Daarbij is het kabinet demissionair, in afwachting van verkiezingen en een nieuwe kabinet, waardoor er geen grote plannen door de Koning bekend werden gemaakt.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Amalia arriveren met de Glazen Koets bij de Koninklijke Schouwburg. (Foto: Ministerie van Financiën)

Terughoudendheid

„De demissionaire status van het kabinet betekent onvermijdelijk terughoudendheid in het doen van nieuwe voorstellen. De stand van de overheidsfinanciën en oplopende rentelasten dwingen bovendien tot grotere financiële voorzichtigheid dan in de achter ons liggende jaren.”

Tegelijk zijn er volgens de Koning zaken die vragen om daadkracht, zoals de bouw van nieuwe woningen en het onderwijs. Ook wordt 2 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen zoals de verlenging van het Noodfonds Energie en de verhoging van de arbeidskorting.

Klimaatbeleid

Het kabinet blijft inzetten op een ambitieus klimaatbeleid. „Extremere weersomstandigheden en hoge energieprijzen onderstrepen het belang van een ambitieus klimaatbeleid dat steunt op een breed maatschappelijk draagvlak.” Het gaat om bestaande maatregelen zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen voor particuliere woningen. Ook worden stappen gezet voor de vergroting van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk voor bedrijven.

Stikstof

Ook het stikstofbeleid houdt de aandacht van het kabinet. „Van meet af aan is duidelijk dat het stikstof- en natuurbeleid samen moet gaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de landbouw.” Zo komt er geld voor jonge boeren als steun bij bedrijfsopvolging. „Het kabinet blijft zich inzetten voor voortgang op het stikstofdossier, in de wetenschap dat het probleem anders alleen maar groter wordt, met alle gevolgen van dien voor de natuur, maar ook voor de woningbouw en de aanleg van wegen.” 

Volkshuisvesting

Volkshuisvesting blijft een belangrijke pijler van het beleid. „Op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het kabinet de regie om met overheden, bouwers en corporaties meer betaalbare woningen te bouwen. Door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven.”

Inrichting van het land

Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe Nota Ruimte. Hierin staat de toekomstige inrichting van het land centraal.„Daarin gaat het onder meer om de balans tussen landbouw, visserij en natuur, ruimte voor een duurzame energievoorziening, circulaire economie, nieuwe stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland.”

Ondernemingsklimaat

Aandacht was er tot slot ook voor het bedrijfsleven. „De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot Brainport Eindhoven.”

„Het kabinet blijft streven naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, met oog voor de problemen waar ondernemers mee kampen, zoals de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het kabinet werken aan versterking van onze innovatiekracht en concurrentiepositie, en aan een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid.”

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster