Vorige

VHG benoemd tot lid Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Beeld
Shutterstock

Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de VHG benoemd tot lid van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Dit is een onafhankelijk platform voor overleg en samenwerking op het gebied wonen, werken, reizen en recreëren.

VHG-directeur Marc van Rosmalen is verheugd over deze plek aan tafel in dit overlegorgaan: „Binnen OFL kunnen we met andere partijen samenwerken om de brede opgaven van Nederland te realiseren. Daarbij brengen we uiteraard de oplossingen onder de aandacht waarmee onze leden bijdragen aan de groene en gezonde leefomgeving.”

Bij het OFL zijn vertegenwoordigers van de Rijksoverheid betrokken en in sommige projecten ook vertegenwoordigers van decentrale overheden. Veelal gaat het om beleidsmakers van ministeries die werken in het domein van de fysieke leefomgeving. BIjvoorbeeld Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Onderwerpen agenderen

Vanuit de samenleving zijn in het OFL leden en deelnemers actief. De leden zijn structureel betrokken bij het OFL en kunnen onderwerpen agenderen.

Binnen OFL worden grote maatschappelijke opgaven besproken. Zo heeft het OFL ondersteund bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief. Ook faciliteert het OFL de maatschappelijke dialoog over het klimaatbeleid en organiseert het consultaties in de aanloop naar de nieuwe Nota Ruimte voor Nederland.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster