Vorige

Waterschappen willen haast met teeltvrije zone

Beeld
Shutterstock

Op 13 september staat een Commissiedebat Mestbeleid met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepland. Op de agenda staat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie. De waterschappen maken zich zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en vragen daarom om snelle wetgeving voor verbreding van de teeltvrije zones.

Een belangrijke maatregel om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, is het aanhouden van bufferstroken langs het oppervlaktewater. In het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn staat dat de huidige teeltvrije zones worden verbreed. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De waterschappen hopen dat minister daar haast mee maakt, zodat de wet op 1 januari 2023 ingaat.

Verslechtering waterkwaliteit

Omdat de Europese Unie Nederland geen derogatie meer geeft, vervalt de plicht van 80% grasland. De waterschappen vrezen dat dit grasland wordt omgezet bouwland voor diverse teelten. Zij vrezen dat hierdoor meer meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

De waterschappen willen dat de minister ervoor zorgt dat bij verlies van de derogatie de kwaliteit van het oppervlaktewater niet achteruit gaat. De Nederlandse overheid erkent dat het belangrijk is om grasland te behouden. Het kabinet gaat onderzoeken op welke manier in de periode tussen de afloop van de derogatie en de invoering van de wettelijke verplichting voor een aandeel permanent grasland kan worden geborgd.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster