Vorige

Adema maakt lijst winterteelten bekend

Beeld
Ron Barendse

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de lijst met winterteelten binnen het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze gewassen hebben een ontheffing en hoeven niet voor 1 oktober te worden gerooid. Ook maakt Adema in de begeleidende brief bekend wat de kortingen op de stikstofgebruiksnorm zijn, wanneer vanggewassen op zand- en lössgronden pas na 1 oktober worden ingezaaid.

Voorjaarsbloeiers, lelies, pioenen, vaste planten en boomkwekerijgewassen zijn allemaal op de lijst met winterteelten terecht gekomen. Criteria zijn dat ze meerjarig zijn of in de winter overstaan of (deels) na 1 november worden geoogst. Opmerkelijk genoeg staan aardappelen niet op de lijst, terwijl in het verleden al knelpunten ontstonden doordat de aardappelen niet allemaal voor 1 oktober gerooid kunnen of hoeven te worden. LTO Nederland heeft al gewaarschuwd voor kleinere opbrengsten en verstoring van de markt.

Meststoffenwet

Consequentie van een latere rooidatum is dat het jaar erop dus minder stikstof gebruikt mag worden, met een lagere opbrengst tot gevolg. In de brief met de bijlagen met vanggewassen en winterteelten staat dat de kortingen op de stikstofgebruiksnorm als volgt zijn opgebouwd: Inzaai vanggewas vanaf 2 oktober t/m 14 oktober: 5 kg N/ha; Inzaai vangewas vanaf 15 oktober t/m 31 oktober: 10 kg N/ha; Inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kg N/ha. Deze deadlines en de vanggewassen zelf – waaronder uiteraard veel bekende groenbemestergewassen – moeten nog wel in de wet worden opgenomen.

Adema moet daar de Meststoffenwet nog op aanpassen, maar hij maakt de lijsten nu al bekend om de land- en tuinbouwsectoren duidelijkheid te geven. ‘Ik besef dat er lange tijd veel onduidelijkheid was over de invulling van de maatregel en de gewaslijsten. Om die reden kies ik er voor, vooruitlopend op publicatie van de regelgeving, alvast inzicht te geven in de voorgenomen gewaslijsten en de voorgenomen korting. Dit helpt ondernemers bij het maken van keuzes in de bouwplannen’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

CDM

De gewaslijsten zijn opgesteld op advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en gewijzigd na internetconsultatie. Het voornemen voor de lijsten riep veel reacties op en volgens Adema leidde dat ook tot een hoge respons: ‘Er zijn veel reacties ontvangen op de internetconsultatie. De reacties hebben tot enkele wijzigingen van de ontwerplijsten geleid.’

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster