Vorige

Financiële injectie voor herstel Groningse landschappen

Beeld
Stella Dekker Fotografie en Marcel Kerkhof

Landschapsbeheer Groningen kan in de komende drie jaar een bedrag van €150.000 van het Dinamo Fonds besteden om drie landschapsgebieden te herstellen in het Groningse Zuidelijk Westerkwartier, de Veenkoloniën en Westerwolde.

De bijdrage dient ook als katalysator om voor de drie gebieden bij verschillende partijen cofinanciering te stimuleren voor het herstellen van diverse landschapselementen. Het herstel van de elementen wordt zo uitgevoerd dat deze de ecologische dooradering in de drie gebieden gaan versterken.

Landschapsbeheer Groningen start met een landschappelijke en ecologische analyse vanuit kennis van de cultuurhistorie en biodiversiteit. Een ecoloog van de organisatie voert een nulmeting uit zodat bekend is welke soorten planten, insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren in deze gebieden leven. In de wervingscampagne die daarna start, worden grondeigenaren uitgenodigd om deel te nemen. In samenwerking worden houtsingels hersteld, erfbeplantingen aangelegd, struwelen geplant en bermen ontwikkeld.

Westerwolde Ruiten Aa (Foto Marcel Kerkhof).

Het leefgebied van Groninger soorten wordt versterkt. Zo krijgt biodiversiteitsherstel een impuls naast de verhoging van de kwaliteit van het landschap. „Het zijn stuk voor stuk prachtige karakteristieke Groningse gebieden die verder herstel verdienen”, aldus Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds. „Met de jarenlange ervaring en de betrokkenheid van Landschapsbeheer Groningen hebben we er vertrouwen in dat zij met verschillende partijen voor een groot draagvlak kunnen zorgen om verbindende landschapselementen te gaan herstellen.”

Structurele samenwerking

De gebiedsgerichte aanpak kan als voorbeeld dienen voor meer structurele samenwerkingen in landschapsbeheer. Daarom worden inwoners en grondeigenaren nauw betrokken en zorgt Landschapsbeheer Groningen voor kennisoverdracht. „Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap en Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen”, zegt Peter Hellinga, directeur Landschapsbeheer Groningen. „We zijn blij dat het Dinamo Fonds ons als onafhankelijke verbinder tussen overheden, bewoners, natuurbeheerders en agrariërs het vertrouwen geeft om meerjarig gezamenlijk aan de slag te gaan.”

Veenkoloniën Borgercompagnie (Foto Stella Dekker Fotografie).

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster