Vorige

Vanaf 2027 moeten alle aanvoerders van Royal FloraHolland zijn gecertificeerd

Beeld
Shutterstock

Royal FloraHolland heeft besloten dat in 2027 alle kwekers die bij de veiling aanvoeren Floriculture Sustainability Initiative (FSI) gecertificeerd dienen te zijn. Daarbij hebben de grote kopers, de FSI Versnellers, zich nu ook gecommitteerd om in de nabije toekomst duurzaam in te kopen conform de FSI-eisen. VGB roept zijn leden op hetzelfde te doen.

De aankondiging van Royal FloraHolland in 2020 om afhankelijk van de omzetgrootte gefaseerd digitale milieuregistratie en -certificatie te verplichten, leidde tot veel commotie onder niet-gecertificeerde kwekers. In de plannen zou elke kweker vanaf 2023 aan deze verplichting moeten voldoen. Door de onrust en de verdeeldheid binnen de Royal FloraHolland-ledenraad besloot de veilingorganisatie begin 2021 handhaving op digitale milieuregistratie en -certificatie uit te stellen, maar zeker ook niet af te stellen. CEO Steven van Schilfgaarde zei daar destijds over: „We kijken met de ledenraad naar mogelijke oplossingen en naar draagvlak voor die oplossingen. We gaan niet handhaven tot we een breed gedragen, aangepast plan hebben.” 

Moment is daar

Het moment is nu daar, aldus Schilfgaarde. „Ik ben trots op waar onze sector nu staat. Dankzij innovatiekracht en ondernemerschap zijn de afgelopen jaren immense stappen gezet. Veel leden hebben het voortouw genomen en fors geïnvesteerd in duurzame oplossingen, hetzelfde zie je aan de kant van kopers waardoor mooie initiatieven ontstaan. Nu is het zaak om de volgende stap te zetten: certificering is belangrijk voor transparantie en objectivering. Dit past bij de maatschappelijke rol van ons internationaal leidende sierteeltplatform, waarbij klanten meer transparantie krijgen. Het past ook bij de rol die Royal FloraHolland vervult als leidende coöperatie en sierteeltdraaischijf in Nederland, Europa en daarbuiten.” 

Collectieve stap

Met dit besluit nemen kwekers volgens Royal FloraHolland hun verantwoordelijkheid op duurzaamheid, in lijn met de toekomstbestendigheid van de sector, de toenemende vraag uit de maatschappij en de eisen van wetgeving. Ook past het bij de behoefte van de Sierteeltversnellers, een groep vooruitstrevende kwekers, en van de FSI-Versnellersgroep, een groep grote kopers, die zich gecommitteerd heeft om in 2027 100% gecertificeerd in te kopen. Brancheorganisatie VGB roept haar leden op hetzelfde te doen. 

Het besluit is ook besproken in het VBN-bestuur. Deze voorschriften worden van toepassing namens de VBN en gelden daarmee ook voor leden en niet-lid aanvoerders die leveren aan Plantion. „Dit is een collectieve stap van de sierteeltsector op duurzaamheid; kwekers en kopers slaan de handen ineen op weg naar volledige transparantie. Daarmee is de sector vooruitstrevend en neemt verantwoordelijkheid”, aldus de initiatiefnemers.

Ook vanuit kopers wordt het besluit omarmd. Matthijs Mesken, directeur VGB: „We zien een toenemende vraag vanuit de maatschappij naar transparantie, bijvoorbeeld op het gebied van teelt en arbeid , thema’s die voor de handel heel belangrijk zijn. Certificering van kwekers gaat bijdragen aan de reputatie van de sierteelt, in Nederland en daarbuiten.”

Inclusieve aanpak staat centraal 

De beslissing van Royal FloraHolland ziet Jeroen Oudheusden, Executive Officer bij FSI als belangrijke stap naar verdere verduurzaming van de sierteeltsector. „Certificering is essentieel om processen te verbeteren en te voldoen aan markt- en wettelijke eisen. Certificering dient kwekers te ondersteunen, extra kosten en werk te voorkomen, en moet daarom werkbaar en betaalbaar zijn. FSI-leden werken samen om de verduurzaming te bevorderen door certificeringen te verbeteren en oplossingen te vinden voor kwekers. Een inclusieve aanpak staat centraal, zodat de hele sector kan bijdragen aan een duurzame toekomst. FSI vindt dit belangrijk omdat het bijdraagt aan een wereldwijde standaard voor duurzaamheid in de sierteelt, wat uiteindelijk de sector als geheel ten goede zal komen.”

Ondersteuning kleinschalige kwekers

Bij FloraHolland is 83% van de omzet milieu-gecertificeerd via MPS of Global Gap en 71% van de omzet voldoet aan de FSI-doelstelling, dus heeft een milieucertificering én een GAP-certificering. De overige 17%, meer dan 1.000 kwekers, ligt met name bij kleine kwekers. Voor hen wordt in FSI-verband een vereenvoudigd schema ontwikkeld, waarbij voor leden met het ledenpakket ’klok focus’ specifieke ondersteuning wordt georganiseerd. „We realiseren ons dat de ene kweker meer tijd nodig heeft om zicht te certificeren dan de andere. We willen iedereen hierin meenemen. Zo doen we dat in onze coöperatie”, aldus Van Schilfgaarde.

Glastuinbouw Nederland juicht verplichte certificering toe en is verheugd dat Royal FloraHolland bij de aanpak van de verplichte duurzaamheidscertificering aandacht heeft voor de positie van kleinere sierteeltbedrijven. „Vanwege hun bedrijfsomvang hebben zij beperkte financiële middelen. Ook zullen zij de administratieve druk eerder voelen dan grotere bedrijven. Daarom is het goed hen voldoende tijd en mogelijkheden te geven om mee te doen”, verwoordt voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Greenwashing

Hoe anders kijkt zomerbloementeler Sjaak van der Ploeg aan tegen de gang van zaken. Hij vindt het erg jammer en onverstandig dat Royal FloraHolland deze stap zet en daarmee de confrontatie bewust op zoekt met een groot deel van haar leden dat niet gecertificeerd is. „Ik had deze stap ook niet verwacht. Jammer dat Royal FloraHolland zijn machtspositie misbruikt om een grote groep leden nu te dwingen deel te nemen aan een greenwashsysteem waar ze niet achter staat. Dit is volgens mij niet hoe we met elkaar om moeten gaan.”

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster