Vorige

Aanpak bijenlandschappen effectief: aantal soorten met 34% toegenomen

Beeld
Shutterstock

De aanpak van de Groene Cirkels Bijenlandschap in Zuid-Holland lijkt effectief: de afgelopen jaren is het aantal soorten bijen in de regio waar de cirkel actief is, met 34% toegenomen. Ondanks deze groei gaat het niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit blijkt uit het rapport van EIS Kenniscentrum Insecten.

Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten presenteerde de resultaten uit het rapport op 24 augustus tijdens de Groene Cirkels Bijenlandschap netwerkbijeenkomst in Valkenburg. Het rapport brengt de stand van de huidige bijenfauna van Zuid-Holland in beeld.

Zo zijn er in de periode 2010-2022 in totaal 206 bijensoorten gevonden in de provincie, 14 meer dan bij de laatste telling in 2017. Ook is een aantal eerder als ‘verdwenen’ bestempelde soorten weer teruggevonden.

Natuurgebieden

Veel van de bedreigde bijensoorten die op de zogeheten ‘Rode Lijst’ staan, zijn vooral in natuurgebieden waargenomen. De Biesbosch is een van de plekken waar een belangrijke, geïsoleerde populatie huist van de bedreigde knautiabij. Ook in Den Haag en op de Maasvlakte komen nog sterk geïsoleerde bedreigde bijensoorten voor.

„Wij zijn heel blij met dit onderzoek. Het laat zien dat onze aanpak met de bijenlandschappen effectief is en dat het probleem zo groot is dat er meer moet gebeuren. Het rapport geeft concrete handvatten om het Zuid-Hollands bijenlandschap verder in te richten en uit te breiden”, aldus gedeputeerde Berend Potjer.

„We gaan aan de slag om het bijenlandschap te versterken via dijken, beheer van open-duin-gebieden en verbindingen tussen duingebieden.” Uit het rapport blijkt dat verschillende duingebieden belangrijke leefgebieden van de bij zijn.

Groenbeheerders

Ook worden de komende tijd groenbeheerders meegenomen in het beheer van ruigtes, struwelen en bosranden, met aandacht voor geplande bosaanplant. Verder staan lokale acties op de planning, zoals onderzoek naar de heidezandbij en een gesprek met Rotterdams Havenbedrijf over de koolzwarte zandbij en zwaluwbij.

„Grootschalige initiatieven voor bijvoorbeeld hommels door maatregelen in landbouwgebieden en natuurinclusieve landbouw worden opgepakt in nauwe samenwerking met het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied”, aldus Potjer.

In Groene Cirkels Bijenlandschap werken tientallen partners (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en agrariërs) al jaren met succes aan een bijvriendelijke omgeving. Door wilde bijen meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster