Vorige

Verspreiding Meloidogyne enterolobii lijkt beperkt, alertheid sector blijft noodzakelijk

Beeld
NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in samenwerking met Naktuinbouw de afgelopen maanden een survey uitgevoerd om de aanwezigheid van Meloidogyne enterolobii op Nederlandse bedrijven in kaart te brengen. Aanleiding voor de survey zijn de 4 vondsten eerder dit jaar van de nematode in Nederland. In totaal zijn 33 bedrijven bezocht die risicogewassen zoals de Ficus microcarpa uit risicogebieden importeren. Op 3 bedrijven werd de nematode aangetroffen. Deze bedrijven hebben (een deel van) hun planten moeten vernietigen.

De survey richtte zich in eerste instantie op bedrijven die Ficus microcarpa en Zelkova telen en importeren uit risicogebieden zoals China. Andere op het bedrijf aanwezige risicogewassen zijn ook bekeken tijdens de inspecties. In totaal zijn 33 locaties bezocht. Op zes locaties werden wortelknobbels waargenomen en zijn monsters genomen. Op 3 locaties bleek het om een ander wortelknobbelaaltje te gaan dat niet de quarantaine-status heeft in de Europese Unie (EU). Op de drie overige locaties ging het om de Meloidogyne enterolobii. Deze werd aangetroffen in Ficus microcarpa en Zelkova. Bij aanvullende inspecties op deze locaties werd de nematode ook aangetroffen in Sageretia en Syzygium.

Knobbels op de wortels van Ficus microcarpa ’Ginseng’
veroorzaakt door Meloidogyne enterolobii.

Naast de vondsten bij de survey is de nematode de afgelopen periode ook nog een keer in Callistemon aangetroffen bij een exportinspectie. Dit betekent dat de nematode nu 8 keer is geconstateerd in Nederland. De besmette bedrijven hebben verplicht maatregelen moeten nemen.

Vervolg

De komende periode worden extra maatregelen genomen om het risico op insleep en verspreiding van de nematode te verkleinen. Zo worden de importinspecties nog verder aangescherpt. Ook is er strenger toezicht op de afgifte van plantenpaspoorten. Naktuinbouw gaat de komende drie maanden alle geregistreerde bedrijven die risicogewassen telen bezoeken. Tijdens het bezoek zal er naast de gewaskeuring extra aandacht zijn voor het herkennen van symptomen van het organisme, het uitvoeren van eigen waarnemingen en traceerbaarheid van de op de kwekerij aanwezige planten. In 2024 wordt Meloidogyne opgenomen in de fytobewaking.

Verantwoordelijkheid sector

De NVWA waarschuwt de sierteeltsector al langer voor de risico’s van deze nematode. Het is van groot belang dat ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken en maatregelen nemen om besmetting en verspreiding te voorkomen. Vraag goede garanties van uw leverancier en houd na import de planten minimaal 10 weken fysiek gescheiden van andere partijen. Zorg er daarbij voor dat ook de watersystemen gescheiden zijn. Controleer de wortels daarna goed. Een gedetailleerde administratie en labelen van de planten zorgt dat verschillende partijen goed van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Quarantaine-status

Meloidogyne enterolobii heeft sinds 11 april 2022 de quarantaine-status in de Europese Unie (EU). Lidstaten zijn verplicht maatregelen te nemen om deze nematode uit te roeien en om verdere verspreiding te voorkomen. De nematode kan grote schade veroorzaken aan vele gewassen, waaronder belangrijke economische teelten in de EU zoals de teelt van tomaat, paprika, komkommer en aardappel.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster